แจ้งลบบัญชี KU Webex ของนิสิตที่จบการศึกษาและพ้นสถานภาพ

 
📣 แจ้งลบบัญชี KU Webex ของนิสิตที่จบการศึกษาและพ้นสถานภาพ
⛔ เรียน ผู้ใช้งาน ku webex
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้งาน KU Webex ของนิสิตที่จบการศึกษาและพ้นสถานภาพ ออกจาก https://ku-edu.webex.com ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งต่อลิขสิทธิ์ให้กับนิสิตใหม่
👉 ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้งานสำรองข้อมูลการประชุมทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ออกด้วย ทั้งนี้บัญชีที่ถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้
🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ 🙏

copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125