แจ้งเตือน! พบ Spyware บนแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดบน Google Play

🔔แจ้งเตือน! พบ Spyware บนแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดบน Google Play 📲
⚙ “File Management” บน Google play store ถูกตรวจพบเป็น spyware

⛔ ผู้ใช้งาน Android ควรระมัดระวังในการดาวน์โหลดและใช้งาน Application ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปที่ไม่มีการให้คะแนน

⚠ spyware คือ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูล หรือควบคุมอุปกรณ์มือถือ โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบว่าได้ติดตั้งเอาไว้

👉 แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3pCbcJf


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125