เรียน ผู้ใช้งาน Webex เรื่อง พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม

📣 เรียน ผู้ใช้งาน Webex
👉 เรื่อง พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม

⛔ ขณะนี้ พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็มและไม่สามารถบันทึกวิดีโอบน cloud เพิ่มได้ แต่ยังคงบันทึกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้

💾 ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้บันทึกวิดีโอบนคอมพิวเตอร์แทน โดยหลังปิดประชุม กรุณาอย่าเพิ่งปิดโปรแกรม ให้รอจนกว่าจะได้รับไฟล์ mp4 และไม่ควรบันทึกบน Google Drive หรือ Microsoft OneDrive

💻 และขอให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดวิดีโอบน Webex cloud มาสำรองไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และดำเนินการลบวิดีโอบน cloud ที่บันทึกไว้เกิน 1 ปี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

📅 โดยในวันที่ 15 มกราคม 2567 วิดีโอที่บันทึกไว้บน cloud เกิน 1 ปี จะถูกลบอัตโนมัติ
————
✅ ขั้นตอนการดาวน์โหลดและลบวิดีโอที่บันทึกบน cloud
1. Login Account KU Google ที่ https://ku-edu.webex.com
2. ไปที่เมนู Recordings ด้านซ้ายมือ
3. จะพบวิดีโอที่ท่านบันทึกไว้ ซึ่งระบุวันที่สร้าง
3.1 สำหรับการดาวน์โหลด ให้คลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการ และกดปุ่ม Download
3.2. สำหรับการลบ ให้คลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการ และกดรูปถังขยะเพื่อลบ


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125