บริการซอฟต์แวร์วินโดว์และโปรแกรมสำนักงาน สำหรับบุคลากรและนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน

     ตามที่วิทยาเขตกำแพงแสนได้มอบให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์วินโดว์และโปรแกรมสำนักงาน สำหรับบุคลากรและนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยนั้น  บัดนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดซื้อและบริษัทได้ส่งมอบไลเซนต์มาให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้

     ส่วนที่ 1 ให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต ดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา/สมาร์ทโฟน ที่ www.office.com กำหนดสิทธิ์ด้วยรหัสบัญชี @live.ku.th เฉพาะโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 365 Proplus 

     ส่วนที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์และโปรแกรมสำนักงาน สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางบริษัทส่งมอบให้ทางมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขตใช้คีย์ชุดเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พร้อม product Key ได้ที่ https://cloudbox.ku.ac.th/index.php/s/LS3eoXXPy5wtdw9 (รหัสผ่าน S0ftw@reKU00)


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125