บริการห้องประชุม/Teleconference

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  บริการห้องประชุม และอุปกรณ์ต่าง ๆ

สถานที่ให้บริการ 

ตั้งอยู่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 3

อัตราค่าธรรมเนียม (รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ)

รายวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (จำนวน 40 คน) วันละ 1,500 บาท

รายชั่วโมง 300 บาทต่อชั่วโมง

การจองใช้บริการ 
          
     ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้งานได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 3 โทร 034-351553, 034-352026-8 ภายใน 3881-3, 3125

   

     

    

   

 

(ข้อมูลอัพเดท ณ เดือนกรกฎาคม 2563)


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125